Varianty pohřbu

Varianty pohřbu


V současné době je možno využít následujících variant pohřbu:
Kremace - zpopelnění bez obřadu
•   jedná se o zpopelnění bez provedení smutečního rozloučení v obřadní síni
•   objednavatel může zvolit rozptyl, vsyp, uložení do společného hrobu
    nebo vyzvednutí urny v kanceláři
•   urna je u nás uschována do vyzvednutí zdarma

Kremace - zpopelnění s obřadem
•   jedná se o nejrozšířenější způsob pohřbení
•   rozloučení se zesnulým je zajištěno v obřadní síni nebo v případě církevního
    pohřbu ve zvoleném kostele
•   po smutečním obřadu je zajištěno zpopelnění zesnulého

Pohřeb do země nebo do hrobky
•   jedná se o rozloučení se zesnulým v kostele nebo v obřadní síni a následné
    uložení zesnulého do hrobu či hrobky
•   pokud se rozhodnete pro tuto variantu pohřbu, zajistíme pro Vás veškeré služby
    s tím spojené: výkop hrobu, zajištění živé hudby, převoz květin atd.

Církevní pohřeb
Státní příspěvek na pohřeb:
Od 1.1. 2008 je nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti, pokud zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Výše dávky je stanovena pevnou částkou 5000, Kč. Současně se ruší valorizační podmínka v zákoně o státní sociální podpoře (Informace ČSSZ).


kancelář

FCC Prostějov, s.r.o.
Pohřební služba Prostějov
Žižkovo nám. 19
796 01
Prostějov

Provozní doba

Pondělí - Pátek
7:30 - 16:00
Sobota
8:00 - 12:00

sociální sítě