Obřadní síň

Obřadní síň


na Mětském hřbitově v Prostějově 

Pravidla pro pozůstalé - obřadní síň
• dostavte se, prosím 30 minut před začátkem obřadu do místnosti pro rodinné
  příslušníky na obřadní síni, kde se Vás ujme obřadník a vysvětlí Vám vše
  potřebné k obřadu
• na požádání Vám vystaví potvrzení o účasti na pohřbu, také Vám nabídne
  případné vystavení zesnulého v oddělené místnosti
• s ním dohodnete vynesení květin na určené místo

Vystavení zesnulého
• řídí se dle Zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb.
• vystavovat lidské tělo před pohřbením v otevřené rakvi se může do 1 týdne od
  úmrtí, po této době se může lidské tělo vystavovat pouze, bylo-li balzamováno
  (konzervováno)
• vystavení zesnulého nemůže být umožněno, pokud tak rozhodne lékař,
  hygienická stanice nebo to nedovolí stav zesnulého 

...

obřadní síň

...

obřadní síň

...

obřadní síň

kancelář

FCC Prostějov, s.r.o.
Pohřební služba Prostějov
Žižkovo nám. 19
796 01
Prostějov

Provozní doba

Pondělí - Pátek
7:30 - 16:00
Sobota
8:00 - 12:00

sociální sítě