Informace

Informace


Při úmrtí Vašeho blízkého přijďte na naši pohřební službu a k vyřízení pohřbu s sebou přineste:


          • občanský průkaz objednatele pohřbu

          • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)

          • rodný popřípadě oddací list - není nutností

          • šaty pro zesnulou(lého)

          • případně fotografii zesnulé(ho) - pro použití na parte


Nárok na volno - dle zákoníku práce


• pracovní volno na 3 dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte


• pracovní volno na 1 den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců

  (bratr, sestra, děti zemřelé (ho), u zemřelého sourozence je to zeť, snacha, švagrová

   a švagr)


• další pracovní den tomu, kdo zajišťuje pohřeb, to znamená objednavateli (ten kdo

  podepisuje smlouvu o obstarání smutečních služeb s pohřební službou)


• pracovní volno s náhradou mzdy - nejdéle 1 den se poskytuje při úmrtí prarodičů a to

  i prarodičů manžela. (vnuci, vnučky a jejich manželům (kám))


• pracovní volno s náhradou mzdy - nejdéle 1 den se poskytuje při úmrtí i jiné osobě, která

  ovšem prokazatelně se zemřelým v době úmrtí žila ve společné domácnosti


• celkem volno 2 dny, má ta osoba, která žila se zesnulým ve společné domácnosti

  v době úmrtí a zároveň je objednavatel smutečního rozloučení


Jak postupovat při úmrtí v bytě


Nejdříve je nutné přivolat lékaře (praktického lékaře) telefonní číslo 155


Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví list o prohlídce mrtvého. Po této prohlídce odvoz zemřelého provede na zavolání naše pohotovostní služba, tel.: 582 344 073. Mimo úřední hodiny je možno také zavolat na tel.: 602 581 098. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.


Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti


Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.


Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domovech soustředěné péče


V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou. Oblečení pro zesnulého nenoste do nemocnice - předejte je na naší provozovně.


Objednat pohřeb a další služby je možné v naší kanceláři, popřípadě si dohodnout sjednání služeb u Vás doma.

kancelář

FCC Prostějov, s.r.o.
Pohřební služba Prostějov
Žižkovo nám. 19
796 01
Prostějov

Provozní doba

Pondělí - Pátek
7:30 - 16:00
Sobota
8:00 - 12:00

sociální sítě