na Mětském hřbitově v Prostějově
Tel.: 582 344 073
Mobil: 602 581 098
Služby - obřadní síň
Obřadní síň
Pravidla pro pozůstalé - obřadní síň
• dostavte se, prosím 30 minut před začátkem obřadu do místnosti pro rodinné
  příslušníky na obřadní síni, kde se Vás ujme obřadník a vysvětlí Vám vše
  potřebné k obřadu
• na požádání Vám vystaví potvrzení o účasti na pohřbu, také Vám nabídne
  případné vystavení zesnulého v oddělené místnosti
• s ním dohodnete vynesení květin na určené místo

Vystavení zesnulého
• řídí se dle Zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb.
• vystavovat lidské tělo před pohřbením v otevřené rakvi se může do 1 týdne od
  úmrtí, po této době se může lidské tělo vystavovat pouze, bylo-li balzamováno
  (konzervováno)
• vystavení zesnulého nemůže být umožněno, pokud tak rozhodne lékař,
  hygienická stanice nebo to nedovolí stav zesnulého
© 2011 FCC Prostějov, s.r.o.     I  

Pohřební služba Prostějov